Heinäreki

Tämän kuukauden esineeksi valikoitui kotitekoinen länsisuomalainen työreki heinähäkkeineen ja kakkula-aisoineen. Tämänkaltaista rekeä kutsutaan myös nimellä heinäreki. Reki on kooltaan 190 cm pitkä ja 150 cm leveä. Korkeutta reestä löytyy noin 110 cm.

Heinärekeä on käytetty nimensä mukaisesti heinän kuljetukseen. Kotieläinten rehuna käytettiin pitkään 1800-luvun lopulle asti luonnonheinää, jota kasvoi vapaasti niityillä. Heinien keruuseen kului paljon aikaa, sillä luonnonvaraiset niityt eivät kasvaneet välttämättä lähellä asutusta. Niiton jälkeen heinät varastoitiin suoviin tai latoihin niittyjen läheisyyteen talvea odottamaan. Talvikauden alettua heinät kuljetettiin karjasuojiin eläinten ruoaksi. Kuorman kuljetukseen tarvittiin rekeä, jonka päälle asetettiin heinähäkki. Häkin avulla kuorma saatiin pysymään kyydissä paremmin. Tästä reen muunnelmasta kehittyi 1900-luvulle asti käytössä ollut heinäreki.

Kuukauden esineeksi valittu heinäreki on alkujaan kotoisin Urjalasta Pirkanmaalta, ja oli osa Viikin maatalousmuseon kokoelmia. Reessä on pituussuuntainen lautapohja ja puiset jalakset. Poikittain reen jalasten päällä on sidottu vitsoilla kaksi tukipuuta, joiden päälle on naulattu kaksi reen jalasten suuntaista tukipuuta (kausta). Tukipuiden päälle on kiinnitetty heinähäkki, jonka pitkillä sivuilla on molemmin puolin neljä pystypuuta (ketara), joiden läpi kulkee kolme rimaa. Heinähäkin molemmissa päädyissä on kaksi poikkipuuta, jotka on kiinnitetty vitsoilla. Reen päädyssä on poikkipuu (jukolauta), johon on kiinnitetty vitsasta punottu vetolenkki.

Reki on nähtävillä Ennen koneita –näyttelyssä, jossa on esillä Viikin maatalousmuseon kokoelmiin kuuluvia esikoneellista aikaa edustavia esineitä.