Kirkonkirjat

Talon asukkaat luetteloitiin kirkonkirjoihin omille aukeamilleen. Ohessa on Hirvikosken talojen asukasluettelot vuodelta 1771. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

  1. Valitse yksi taloista ja tutki sen asukasluetteloa tarkemmin.
  2. Paljonko väkeä talossa asui?
  3. Ketkä asukkaista olivat sukua keskenään?
  4. Mitä ammatteja asukkailla oli?
  5. Kirkonkirjaan on luetteloitu myös Hirvikosken tilattomat asukkaat. Paljonko heitä oli? Mitä tilaton tarkoittaa?