Ratsutilat ja ruodut

  1. Miksi Ruotsin armeija tarvitsi varsinkin 1600-luvulla paljon sotilaita?
  2. a) Miten armeija hankki sotilaat ennen ruotujakolaitoksen kehittämistä? b) Miten sotilaat hankittiin ruotujakolaitoksen aikana?
  3. Mikseivät kaikki talot varustaneet armeijalle ratsusotilasta?

Ratsutilat

Miten armeija ja sotatoimet näkyivät hirvikoskelaisten elämässä? Tutkimalla ruodutusluetteloita voidaan saada selville yhtä ja toista.

Alla on luettelo loimaalaistaloista, jotka varustivat armeijalle ratsumiehen. Voit etsiä luetteloista tietoa hakusanan avulla. Kirjoita luettelon alussa oikeassa yläkulmassa näkyvään etsi-ruutuun hakusana tai sen osa, esimerkiksi knuutila, suni tai hirvikos. Kone etsii tiedostosta kaikki kohdat, joissa hakemasi sana esiintyy.

  1. Mikä Hirvikosken taloista varusti armeijalle ratsumiehen? Mitä voit päätellä talon varakkuudesta verrattuna muihin kylän taloihin?

Ruodut

Tutki ruodutusluetteloa vuodelta 1700. Luettelo on aika pitkä, joten tässä kohtaa kannattaa käyttää apuna etsi-ruutua ja hakusanaa!

  1. Mitkä Hirvikosken taloista varustivat armeijalle jalkamiehen?
  2. Missä Hirvikosken varustamat jalkamiehet asuivat? Minkä nimisiä he olivat?
  3. a) Kuinka monta loimaalaissotilasta oli sotimassa Riiassa? b) Selvitä Armeija ja ruotujakolaitos-tekstin kautta, mikä sota oli käynnissä?