Hirvikoski 1600–1700-luvuilla

1600- ja 1700-luvuilla Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa. Ajanjaksoon tutustutaan tässä verkkoaineistossa Loimaalla sijainneen Hirvikosken kylän kautta erilaisia historian lähteitä hyödyntäen.

Opiskeltavassa aineistossa tutustutaan historian lähteisiin historiantutkimuksen rakennusaineina sekä Suomen historiaan 1600- ja 1700-luvuilla. Harjoitustehtävissä tutkitaan ja tulkitaan Hirvikoskeen liittyviä historian lähteitä sekä tutustutaan väyliin, joiden kautta historiallista tietoa voi etsiä omaan paikkakuntaan liittyen.

Hirvikoski 1600–1700-luvuilla on Suomen maatalousmuseo Saran koululaisille tuottama oppimiskokonaisuus, joka käsittää museoympäristössä toteutettavan tutkimustyöpajan sekä tämän verkkoaineiston. Verkkosivut on luotu museoympäristössä toteutettavan tutkimustyöpajan tueksi ja täydennykseksi, mutta ne soveltuvat historian tekstitaitojen ja Suomen 1600- ja 1700-lukujen historian opiskeluun myös itsessäänkin.