Tietoa tästä aineistosta

Hirvikoski 1600 – 1700-luvuilla on Suomen maatalousmuseo Saran pääasiallisesti peruskoulun 6. luokkalaisten käyttöön tuottama oppimiskokonaisuus, joka on luotu yhteistyössä Loimaan seudun opettajien kanssa. Kokonaisuus on osa Suomen kulttuurirahaston tukemaa Sarka-museon ja koulujen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävää hanketta. Oppimiskokonaisuus käsittää Sarka-museossa toteutettavan historian lähteisiin ja niiden tulkintaan painottuvan tutkimustyöpajan sekä tämän verkkoaineiston.

Sekä tutkimustyöpaja että nämä verkkosivut painottuvat historian tekstitaitojen opetteluun. Suomen kehitykseen ja olosuhteisiin 1600 – 1700-luvuilla tutustutaan historiallisia lähteitä tutkimalla ja tulkitsemalla. Hankkeen keskiössä oli huomioida seutukunnallinen paikallishistoria, mistä syystä aihetta tarkastellaan Loimaan Hirvikoskella sijainneen Hirvikosken kylän kautta. Verkkosivujen tehtäväosiossa oppilaat pääsevät tutustumaan väyliin ja keinoihin etsiä historiallista tietoa myös omista kotipaikkakunnistaan.

Tekijät

Kirsi Laine

Riikka Soininen

Alkuperäislähteet

Hirvikosken kartta vuodelta 1765. Kansallisarkiston Digitaaliarkisto (digi.narc.fi); Maanmittaushallituksen uudistusarkisto; Loimaan maalaiskunta, Hirvikoski; Isojako 1765-1785 (A55:8/1-10)

Karja- ja kylvöluettelo. Kansallisarkiston Digitaaliarkisto (digi.narc.fi); Läänintilit; Ala-Satakunnan kihlakunnan henkikirja sekä karja- ja kylvöluettelot 1638-1638 (7188)

Loimaan seurakunnan rippikirjat. Kansallisarkiston Digitaaliarkisto (digi.narc.fi); Loimaan seurakunnan arkisto; Rippikirjat 1770-1775 (I Aaa:12)

Maakirja. Kansallisarkiston Digitaaliarkisto (digi.narc.fi); Läänintilit; Turun ja Porin läänintilejä; Ala-Satakunnan kihlakunnan maakirja 1635-1635 (7124)

Kirjallisuus

Laakso, Veikko (1986). Suur-Loimaan historia I. Esihistorialliselta ajalta vuoteen 1721. Alastaro, Loimaan kaupunki, Loimaan kunta ja Mellilä.

Seppälä, Suvianna (2009). Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609. SKS.