Pellot ja kasket

Pellot ja kasket -aineiston kautta tutustutaan läntisen ja itäisen kulttuurialueen erityispiirteisiin. Aineiston kautta selviävät pelto- ja kaskiviljelyalueiden viljely- ja asumistavat.

Siirry aineistoon