Lähteet

  1. Mitä tarkoittaa lähde? Miksi lähteet ovat tärkeitä historiantutkimuksen kannalta?
  2. Mitä lähdetyyppiä edustavat a) Kirkonkirjat? b) Ruodutusluettelot? c) Kartat?
  3. Mitä eroa on historiallisella lähteellä ja tutkimuskirjallisuudella?