Sanasto

AUTIO – Veronmaksukyvytön, viljelemätön maatila.

ISOVIHA – Ajanjakso 1713–1721, jolloin Suomi oli venäläisten miehittämänä suuren Pohjan sodan (1700-1721) aikana.

KAPPALAINEN – Pappi

KATSELMUSKIRJURI – Armeijan virkamies

KRUUNUNTALO – Valtion eli kruunun omistama talo eli maatila.

KYLÄTONTTI – Alue, jolla kylän talojen tontit sijaitsivat

LAMPUOTI – Koko talon eli maatilan vuokraaja

LÄHDEKRITIIKKI – Eri lähteiden vertailua keskenään ja lähteiden luotettavuuden arviointia.

MAAKAUPPA – Maaseudulla käyty kauppa

MULLI – Nuori urosnauta

MYLLY – Laitos, jossa viljaa jauhettiin virtaavan veden tai tuulen voimalla

NIITTY – Alue, jolta heinää kerättiin karjan ruuaksi talven varalle.

PELLAVANKUTOJA – Käsityöläinen, joka kutoi kangasta pellavasta

PERINTÖTALO – Talonpojan omistama talo eli maatila

PIIKA – Tilalla työskentelevä nainen, joka myös asuu tilalla.

PITÄJÄ – Entisajan vastine kunnalle, esimerkiksi Loimaa.

PORVARI – Kauppias kaupungissa

PUUSTELLI – Virkatalo. Armeijan upseerin tai papin palkka maksettiin antamalla hänelle käyttöön maatila.

RAKUUNA – Ratsusotamies

RATSUTILA / RUSTHOLLI – Talo, joka varusti armeijan ratsusotamiehen.

RENKI – Maatilalla työskentelevä mies, joka myös asui tilalla.

RIIHI – Rakennus, jossa vilja kuivattiin. Riihessä kuivattu vilja säilyi hyvänä pitkään.

RIPPIKIRJA – Papin pitämä luettelo seurakunnan alueella asuneista henkilöistä sekä heidän lukutaidostaan ja ehtoollisella käymisestään.

RUOTU – Varusti yhden jalkamiehen armeijaan. Ruotuun kuului 2–4 tilaa.

SARKAJAKO – Tapa, jolla kylän pellot jaettiin kylän talojen viljeltäviksi.

SILTAVOUTI – Valvoi, että pitäjän sillat, tiet ja aidat pidettiin kunnossa

TALO – Maatila, joka oli merkitty veroluetteloon ja sen viljelemisestä piti maksaa maaveroa valtiolle eli kruunulle.

TALONPOIKA – Perintötalon tai kruununtalon isäntä, joka vastasi talon peltojen viljelystä ja verojen maksusta

TILATON – Henkilö, jolla ei ollut maatilaa viljelyksessään.

TORPPA – Maatilan osa, joka on annettu vuokraajan asuttavaksi ja viljeltäväksi.

VAINIO – Kylän pelto, jonka ympärillä oli aita, ja joka oli jaettu kyläläisten käyttöön sarkoina.

VEROPARSELI – Hyödyke, jolla maksettiin verot. Veroja voitiin maksaa esimerkiksi rahana, työpäivinä, viljana ja tervana.

VILJA-AITTA – Varastorakennus, jossa säilytettiin viljaa.

ÄYRILUKU – Veroluku. Ilmoitti, kuinka paljon talon täytyi maksaa veroja vuodessa.