Elämää 1600- ja 1700-luvuilla

Millaista elämä oli Suomessa 1600- ja 1700-luvuilla? Millaisessa yhteiskunnassa silloin elettiin? Tässä osiossa tutustutaan yleisesti suurvalta- ja säätyvallan aikojen Suomeen ja Loimaaseen.