Tietoa tästä aineistosta

Mistä ruoka tulee on Suomen maatalousmuseo Saran peruskoulun 2-luokkalaisten käyttöön tuottama oppimiskokonaisuus. Kokonaisuus on osa Suomen kulttuurirahaston tukemaa Sarka-museon ja koulujen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävää hanketta, ja se on luotu yhteistyössä Loimaan seudun opettajien kanssa. Oppimiskokonaisuus käsittää Sarka-museossa toteutettavan tutkimustyöpajan sekä tämän verkkoaineiston.

Mistä ruoka tulee -oppimiskokonaisuus on suunniteltu vastaamaan nykyisen opetussuunnitelman perusteita. Museossa toteutettavassa tutkimustyöpajassa on huomioitu nykyaikaisen oppimisympäristön vaatimukset toiminnallisuudesta, kokemuksellisuudesta sekä elämyksellisyydestä. Verkkoaineiston kautta tutkimustyöpajassa käsiteltyihin asioihin voidaan joko tutustua etukäteen tai palata uudelleen luokkaympäristössä. Oppimiskokonaisuus on suunniteltu siten, että opettaja voi halutessaan käsitellä ympäristöopin ravinnontuotantoon liittyvät oppimissisällöt sen kautta. Sivulta löytyvät tehtävät voidaan käydä suullisesti läpi opettajan johdolla tai oppilaat voivat kirjoittaa vastaukset erilliseen tekstitiedostoon tai paperille.

Piirroskuvat ja tekstit Riikka Soininen

Valokuvat Suomen maatalousmuseo Sarka