8/2015 Pohdin

8_2015_pohdin

Suomessa perinteisesti leikattu vilja kuivattiin lyhteinä riihessä ja sen jälkeen puitiin joko riihen lattialla tai riihen yhteyteen rakennetun puintihuoneen eli luuvan lattialla. Puinnin jälkeen lattialla oli kerros olkia, roskia eli ruumenia sekä viljanjyviä. Jyvien erottelemiseksi muusta aineksesta lattialla oleva puintitulos täytyi seuloa ja puhdistaa.

Seulomiseen käytettiin harvalla ristikkopohjalla varustettua riihiseulaa, johon puintijäännöstä nostettiin puulapiolla. Oljet ja isommat roskat jäivät seulaan ja voitiin käyttää karjan rehuksi. Seula läpäissyt aines puhdistettiin yleisimmin pohtimella. Sillä vilja ja akanat eroteltiin eli pohdittiin erilleen toisistaan. Akanat hyppyytettiin reunan yli ja jyvät jäivät pohtimeen. Näin jyvät erottuivat akanoista, hyvät huonoista. Länsi-Suomessa käytettiin vakan kaltaista puulaudoista valmistettua pohdinta, kun taas Itä-Suomessa pohdin valmistettiin punomalla se tuohesta.

Viljaa voitiin puhdistaa myös kauhalla viskaamalla tai puhaltamalla roskat pois löyhyttimellä. Myöhemmin puitu vilja puhdistettiin erilaisilla käsikäyttöisillä koneilla kuten viskureilla tai lajittelijoilla.

Kuukauden esineeksi on valittu Vanajan kotiseutumuseon kokoelmista Sarkaan saatu pohdin.

”Jyvät akanoista” ja muita maatalouteen liittyviä sanontoja esitellään Sanontoja laarin pohjalta -näyttelyssä, joka on esillä 6.9.2015 saakka Seminaaritila Riihessä.