01/2015 Kuvataulu tuhohyönteisistä

Sinappikuoriainen

Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbund, Pienviljelijäin keskusliitto, Pienviljelijäin Liitto ja Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto perustivat 30.9.1941 Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskuksen. Keskuksen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kotitalousneuvonnan ja yleensä kotitalouden alaan kuuluvia tehtäviä, kuten tutkimusta, opetusta ja neuvontaa.

Vuonna 1972 Kotitalouskeskuksen nimi muutettiin Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskukseksi ja kuluttajahallinnon organisaatiomuutoksen myötä vuonna 1990 siitä tuli osa Kuluttajatutkimuskeskusta. Vuoden 2001 organisaatiouudistuksessa syntyi Kuluttajavirasto ja Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta loppui Helsingissä Kaikukadulla vuoden 2014 lopussa. Keskuksen toiminta tutkimuksen muodossa fuusioitiin vuoden 2015 alusta osaksi Helsingin yliopistoa.

Kuukauden esineeksi valittu opetustaulu on peräisin aikanaan Kotitalouskeskukselle teetettyjen opetus- ja valistustaulujen sarjasta. Kuvat ovat taiteilijoiden käsin maalaamia ja poikkeavat siten kansakouluja varten tuotetuista painotyönä tehdyistä opetustauluista. Näitä alkuperäisiä maalauksia on käytetty mm. aihetta koskevan kirjallisuuden kuvituksessa. Sarkaan lahjoitettiin viime vuoden lopussa puutarhatalouteen, kasvitauteihin ja tuhohyönteisiin liittyviä opetustauluja yhteensä lähes 90 kappaletta.

Puutarhan tuhohyönteisiä ja kasvitauteja kuvaavan taulusarjan ovat maalanneet taiteilijat Aleksanteri Ahola-Valo ja A. Lehtovaara vuosina 1944–1945.