07/2015 Heinähanko

2582014125150RENKI722_tif

Kevyttä, kaksi- tai kolmepiikkistä heinähankoa on käytetty ja käytetään yhä heinän nosteluun ja käsittelyyn. Hangot yleistyivät etenkin kuivatusseipäiden yleistyttyä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Korkean seipään nokkaan heinätaakan nostamisen avuksi tarvittiin pitkävartinen hanko. Tämä kätevä kädenjatke on säilyttänyt asemansa maatilojen peruskäsityökaluna tähän päivään saakka.

Varhaisvaiheessa hangot valmistettiin kokonaan puusta, yleisimmin noin kolmimetrisestä koivusta, jonka oksat katkaistiin ja vuoltiin teräviksi piikeiksi. Rautapiikkiset hangot tulivat markkinoille 1880-luvulla. Kaksi- tai kolmipiikkisiä hangonpäitä ostettiin kauppiailta tai teetettiin sepillä. Varret näihin työkaluihin valmistettiin yleensä kotona.

Kuukauden esineeksi valittu heinähanko on lahjoitettu Sarkaan Lemusta, Tievuisten kylästä. Hangon pää on ostettu, varsi kotitekoinen.