Lyhytelokuva: Lappi ja maatalous

Lappi ja maatalous (1950)

Toinen maailmasota ja jälleenrakennus olivat perustana Lapin luonnonvarojen käytön tehostamiselle. Kasvimaantieteilijä, myöhempi talousmaantieteen professori Imari Hustich kiinnitti jo sodan aikana huomiota pohjoisen resursseihin. Vuonna 1949 asetettu teollisuuskomitea, jonka mietintö ilmestyi 1951, muotoili Lapin kehittämisen valtiolliseksi ohjelmaksi. Lappi hahmoteltiin valtakunnan resurssialueeksi. Presidentti Kekkosen Onko maallamme varaa vaurastua (1952) puki tämän ohjelman entistä arvovaltaisimmiksi sanoiksi ja poliittisemman ohjelman muotoon. Tähän väliin asettuu dokumentti Lappi ja maatalous.

Vuoden 1948 maanhankintalain nojalla Lappiin perustettiin yli 2 100 tilaa (kaikkiaan 6000 000 ha maata), pääasiassa ns. kylmiä tiloja eli käytännössä kaikki oli aloitettava alusta. Asutustoimintaa leimasi välttämättömyys, mutta myös optimismi, mitä dokumentti Lappi ja maatalouskin välittää. Dokumentin alussa professori Rurik Pihkala esittelee Lapin luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia niin metsätaloudessa, vuoriteollisuudessa kuin vesivoiman hyödyntämisessä. Rurik Pihkala toimi Helsingin yliopiston maanviljelystalouden professorina 1932- 1948.

Viljanviljelyn rajalliset mahdollisuudet Lapissa tuodaan esiin dokumentissakin, mutta karjataloudessa nähdään huomattavia kehittymisen mahdollisuuksia. Kuten jälkikäteen tiedämme, Lapin maatalous ei lähtenyt kehittymään toivotulla tavalla. Luonnonolosuhteet olivat kaikesta huolimatta epäedulliset ja pohjoisen syrjäiset pientilat sopivat huonosti modernisoituvaan, koneellistuvaan ja yhä suurempia pääomia vaativaan maatalouteen.

Dokumentissa esitellään myös Muddusniemen koetilan toimintaa ja Lapin erikoisolosuhteiden soveltumista maanviljelykseen. Muddusniemen koetila perustettiin 1940-luvulla. Kasvipatologiset ja kasvinviljelytieteelliset kenttäkokeet aloitettiin Muddusjärvellä vuonna 1947. Puutarhatieteen laitos aloitti 1960-luvun lopulla vihanneskasvien laatua selvittävät tutkimukset ja 1970-luvulla kotieläinten jalostustieteen laitos aloitti Muddusjärvellä porotutkimukset. Koeaseman toiminta supistui 1990-luvulla ja sen jälkeen tilalla on harjoitettu projektiluontoista tutkimustoimintaa.

Lappi ja maatalous

Valmistumisvuosi: 1950

Ohjaus ja käsikirjoitus: Into Aikkinen

Tuotanto: Suomi-Filmi Oy

Linkki elokuvaan:  https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107152