Heinätöissä luonnonniityillä

Nivalan heinätyöt

Katsotaan heinätöistä vielä toinenkin vanha elokuva, jota sitäkin Kusta Vilkuna on ollut tekemässä. Tässä elokuvassa ei olla heinäpellolla, vaan heinää korjataan luonnonniityiltä eli järvien ja jokien rannoilta ja nevoilta. Perinteinen maatalous nojasikin luonnonniittyihin. Kun suomalaisen maatalouden tuotantosuunta muuttui viljanviljelystä karjataloustuotteisiin 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin heinän alettiin viljellä pelossa. Monin paikoin luonnonniityt säilyivät vielä tärkeänä osana maataloutta. Tämäkin elokuva on tehty 1938. Luonnonniityt saattoivat sijaita hyvinkin kaukana talosta, jolloin heinätöissä saatettiin olla yhdellä kertaa pidempiäkin aikoja. Yöpymistä varten oli rakennettu alkeellisia metsäpirttejä.

Elokuvassa ei ole ääntä lainkaan, välillä on luettavaa tekstiä. Äänettömyys tuntuu vain korostavan kuvaa hiljaa uurastavasta kansasta.

Kuvaaja: Eino Mäkinen

Tuotanto: Kansatieteellinen Filmi Oy

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_602293