4/2020 Ojapiilu

Pelto-ojien kunnostus oli jatkuvaa työtä ja aina 1900-luvulle asti täysin käsityötä. Ojat kaivettiin lapiolla, mutta niiden kunnossapitoon käytettiin lapioiden lisäksi erilaisia erikoistyökaluja kuten piennarkuokkia, turvekouria ja ojapiiluja. Ojien kunnossapitoon keskityttiin erityisesti kesantopelloilla. Ojapiilu on ikään kuin kirves, jonka terä on peräisin lapiosta. Ojapiilulla tasattiin ojien seinämiä ja penkereitä sekä heinäturppaista että pajunvesoista. Rauta-aurojen käyttöönotto 1800-luvulla kannusti parantamaan sarkaojitusta. Tämän takia ojitusta kohennettiin joka suhteessa ja ojapiilujen käyttö yleistyi 1800-luvulla. Ojitusmenetelmien kehittyessä ja yleistyessä esimerkiksi Billnäs otti ojapiilut tuotevalikoimaansa.

Kuukauden esineeksi valittu ojapiilu kuuluu Viikin maatalousmuseon kokoelmaan ja on nähtävillä Suomen maatalousmuseo Saran Ennen koneita-näyttelyssä.