9/2020 Välppä eli riihiseula

Maataloudessa käytetty välppä on kookas, isosilmäinen seulan tapainen laite, jolla erotellaan puitaessa isommat roskat. Saran kuukauden esineeksi valittu välppä on muodoltaan soikea ja haapalautalaitainen. Siinä on juurista punottu verkkomainen pohja ja puusta taivutetut kädensijat. Pohjan säikeet on kiinnitetty reunan läpi vetosolmuilla. Välpän laidassa on liitoksen kohdalla lovikoristeita.

Välppämme on lahjoitettu Sarkaan Helsingin yliopistomuseosta, jossa se kuului pitkään Viikin maatalousmuseon kokoelmaan. Tämä välppä on alun perin Laitilan Nästin kylästä, josta se on luettelointitietojen mukaan saatu museoon maanviljelijä Viheriälaaksolta. Esineen hankki museoon turkulainen A. Ketonen. Hänet on mainittu useissa kokoelmissa esineiden hankkijaksi nimenomaan Laitilan seudulta.

Välppä on esillä Saran Viikki-hallin Ennen koneita -näyttelyssä puinnista kertovassa näyttelyosastossa. Se on konservoitu Helsingin yliopistomuseon vuoden 2016 pelastusprojektin yhteydessä puhdistamalla se muun muassa mekaanisesti ja laimealla etikkahapolla pumpulitupolla pyyhkien sekä UV-valosäteilytyksellä ja vetyperoksidikaasutuksella.  Välpän korkeus on 27 cm, pituus 104 cm ja leveys 49 cm.

Riihipuinnin yhteydessä on Suomessa laajimmalle levinnyt niin sanottu pärevälppä, joka on nelikulmainen ja harvan pärekorin näköinen.  Pohjois-Suomessa tästä riihiseulasta on käytetty nimitystä risla tai riisla, joka on lainasana venäjän kielestä.  Pyöreä seulamalli sen sijaan tunnetaan lähinnä Suomenlahden rannikkoalueella. Soikean ja pyöreän välpän reuna on taivutettu ohuesta haapalaudasta. Tämä niin sanottu vakkatekniikka tunnettiin ilmeisesti jo esihistoriallisella ajalla. Varsinais-Suomen luoteisosaa, johon Saran kuukauden esineenä olevan välpän kotiseutu Laitilakin kuuluu, kutsuttiin jo 1300-luvun asiakirjoissa Vakka-Suomeksi. Siellä valmistettiin suuria määriä vakkoja ja niitä vietiin ulkomaillekin, muun muassa Saksaan.

Puinnin jälkeen jyvät, joiden seassa oli myös roskia kuten korrenpätkiä, nostettiin puulapiolla välppään eli seulaan korrenpätkien ja muiden suurten roskien erottamiseksi. Puulapiolla siksi, että metalliterä olisi voinut vahingoittaa jyvien pintaa ja siten heikentää itävyyttä.  Välppä on kantasanana verbille välpätä, mikä tarkoittaa karkeaa suodatusta muussakin yhteydessä, kuin riihipuinnissa.

Välpän juuripunoksia sekä puisen laidan liitoskohdan lovikoristeet
Vasemmalla Laitilasta peräisin oleva välppä Saran Ennen koneita -näyttelyn riihipuinnista kertovassa osastossa. Ylhäällä nelikulmainen pärevälppä.