8/2017 Chevrolet maamoottori

Kun polttomoottorit tulivat yleisempään käyttöön 1900-luvun alussa, niitä hankittiin aina erityistä käyttöä varten, olipa tämä käyttö venemoottorina tai muuna voimanlähteenä. Paikallismoottorit kuten maamoottorit olivat aluksi lähes poikkeuksetta yksisylinterisiä hidaskäyntisiä rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia laitteita. Venemoottoreissa huomattiin monisylinteristen moottoreiden edut, kuten suurempi teho painoon nähden ja helpompi käynnistäminen.

Kotimainen teollisuus tarjosi maatalouskäyttöön kuitenkin samoja jo perinteisiä yksinkertaisia moottoreita vielä 1930-luvulla. Kun autojen määrän kasvu toi saataville yhä enemmän romutettujen autojen osia, tulivat autonmoottorit suosituiksi venemoottoreina. Moni 1920-luvun pirtuvene kulki jo autonmoottorin voimalla. Vähitellen auton- ja traktorinmoottoreita alettiin soveltaa myös paikallismoottoreiksi. Loppuun ajetuista Fordson-traktoreista tehtiin maamoottoreita irrottamalla moottori ja asentamalla se liikuteltavaan telineeseen. Kampiakselin päähän asennettiin hihnapyörä.

Kustavissa eräs maalaisseppä sai käsiinsä vuoden 1924 Chevrolet-henkilöauton nelisylinterisen moottorin ja sovelsi sen paikallismoottoriksi taidokkaasti. Hän rakensi koneeseen käsikäyttöisen kytkimen ja jopa jonkinlaisen kierrosluvun säätäjän.

Kuukauden esineeksi valittu Chevrolet-maamoottori on lahjoitettu Suomen maatalousmuseon kokoelmaan Mietoisista.

Suomen maatalousmuseo olisi kiinnostunut saamaan tietoja muista säilyneistä maamoottoreiksi muutetuista autonmoottoreista sekä kuulemaan kokemuksia laitteista.