2/2017 Karjantarkkailukirja

Karjantarkkailutoiminta Suomessa alkoi virallisesti vuonna 1898 – vain muutama vuosi sen jälkeen, kun toiminta oli lähtenyt liikkeelle mallimaa Tanskassa. Karjantarkkailua varten perustetut yhdistykset palkkasivat palvelukseensa koulutettuja tarkastuskarjakoita. Karjakot kiersivät yhdistysten jäsenten talosta toiseen, suorittivat mittaukset lypsetyn maidon määrästä ja rasvaprosentista sekä neuvoivat ja ohjasivat karjanhoidossa tarpeen mukaan.

Tarkastustoiminta yleistyi vähitellen ja erityisesti yhdistyksiä perustettiin 1920-luvulta alkaen. Tarkastuskäyntien tulokset merkittiin ”Tarkastustuloksien kirjaan”, myöhemmin ”Karjantarkkailukirjaan”, joita välitti jäsenyhdistyksilleen Maatalousseurojen Keskusliitto. Kirjoista voi lukea maitomäärien lisäksi tietoa esimerkiksi lehmien astutuksista, poikimisista ja ruokinnasta.

Karjantarkkailukirjoja on joillakin tiloilla säilynyt pitkiä, vuosikymmenten sarjoja aina vuoteen 1968 saakka, jolloin karjantarkkailun tiedot alettiin kirjata atk-pohjaiseen järjestelmään.

Sarka-museon kokoelmiin on vuosien saatossa kertynyt useita eri mittaisia sarjoja karjantarkkailukirjoja. Tarkkailukirjasarjoja, etenkin mahdollisimman pitkiä ja ehjiä kokonaisuuksia, otetaan harkiten kokoelmiin edelleen. Tällä kertaa kuukauden esineeksi on valittu Ypäjän kylän Kuuselan tilan Tarkastustuloksien kirja vuosilta 1919–1920, joka lahjoitettiin museolle tammikuussa 2017.