8/2019 LoKoMo valtaoja-aura

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa käynnistyi valtava peltojen ja metsien ojitus- ja raivausprojekti. Asutus- ja rintamamiestiloja perustettiin raivaamattomaan suo- ja korpimaisemaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näille uudisaloille tehtiin tieverkko, joka edellytti erityisesti suoalueiden ojittamista.

Valtion omistama Pellonraivaus Oy hankki uutta kalustoa kotimaisilta valmistajilta ja ulkomailta. USA:sta hankittiin Allis-Chalmers- ja Caterpillar-telatraktoreita, joiden perään asennettiin tehokkaat vinssit. LoKoMo valmisti Tampereella oja-auran, jolla voitiin avata valtaoja suolle yhdellä vedolla. Telatraktorilla aura hinattiin ojan lähtöasemaan, traktori ajettiin ojan päätekohtaan ja vinssiä käyttäen auralla vedettiin oja halki suon.

Valtaojan läheisyyteen rakennettiin tie, jota pitkin uudisraivaajat saapuivat tiloilleen aloittamaan uutta elämää.

Myöhemmin oja-auraa käytettiin lähinnä metsien ojituksessa.

Näkyvällä paikalla esillä oleva LoKoMo oja-aura on lahjoitettu Suomen maatalousmuseo Saralle Punkalaitumelta.