7/2019 Järvikärryt

Suomessa karjan sisäruokintakausi on pitkä ja eläimille on täytynyt sitä varten kerätä runsaasti rehua varastoon. Pääasiallisin rehu oli kuivaheinä. Se oli pääosin luonnonheinää, joka korjattiin niityiltä. Saadun heinän määrä ratkaisi sen, kuinka paljon ja kuinka hyvää lantaa saatiin peltojen lannoitukseen.

Niittyjä oli muun muassa jokien ja järvien rannoilla, soilla ja entisillä kaskilla. Parhaat niityt sijaitsivat ranta-alueilla, joille vesi toi mukanaan ravinteita ja maa oli riittävän kosteaa.

Vakka-Suomessa käytettiin erityisiä järvikärryjä heinän korjaamiseen soistuneiden järvien rantaniityiltä. Kevytrakenteisten, kokonaan puusta rakennettujen kärryjen pyörät olivat leveät, jotta ne kannattelisivat kärryä kuormineen hetteisessä rannassa. Tätä kärryä on liikuteltu ihmisvoimin.

Järvikärryt kuuluvat Viikin maatalousmuseon kokoelmaan ja ne on saatu kokoelmaan Laitilasta. Kärryt ovat esillä maaliskuussa 2019 avautuneessa Ennen koneita -näyttelyssä.