5/2019 Kaitafilmi

Maatalouden kehittämiseen liittyvä neuvontatyö alkoi yleistyä 1900-luvun alussa. Maamiesseurat olivat avoimia kaikille viljelijöille ja itsenäistymisen jälkeen perustettiin vielä erityisesti pienviljelijöiden tarpeisiin tarkoitettuja liittoja alayhdistyksineen.

Keskeiset neuvontatyön organisaatiot perustivat vuonna 1970 yleisneuvontajärjestöksi Maatalouskeskusten Liiton, jonka tavoitteeksi otettiin paitsi monialainen neuvontatyö, myös maatilatalouden alalla työskentelevien järjestöjen toiminnan yhdistäminen. Vuonna 1992 liiton nimi vaihtui Maaseutukeskusten Liitoksi ja vuodesta 2002 se on tunnettu osana ProAgriaa.

Kuukauden esineeksi valittu kaitafilmi on kuvattu vuonna 1958. Sen valmistaja on Filmiyhtymä Oy ja se sisältää karjan sisäruokintaohjeita. Filmi on saatu lahjoituksena ProAgria Farma Varsinais-Suomelta.