11/2019 Koukkari

Koukkari eli Krenkku oli kolmi- tai useampiteräinen peltotyökalu, jonka toiminta muistutti kaariauran ja äkeen yhdistelmää. Koukkarissa vantaat muistuttavat kaariauran lapiomaisia teriä ja joissain malleissa niiden työsyvyyttä voi säätää erikseen.

Koukkaria käytettiin kylvöksen sekoittamiseen ja kevyempään maanmuokkaukseen Lounais- ja Etelä-Suomessa aina 1700-luvulta lähtien. Koukkari on tullut Suomeen ilmeisesti Virosta. Sen käyttö rajoittui Päijänteen vesistön länsipuoliselle alueelle, Itä-Suomessa risuäkeitä käytettiin aina siihen asti, kunnes teollisesti valmistetut äkeet tulivat yleisesti saataville.

Tehokkaammat teollisesti valmistetut Jousi- ja rullaäkeet syrjäyttivät koukkarin käytöstä viimeistään 1900-luvun taitteessa.

Kuukauden esineeksi valittu koukkari kuuluu Viikin maatalousmuseon kokoelmaan. Se on nähtävillä Suomen maatalousmuseo Sarassa Ennen koneita -näyttelyssä.