2/2020 Karjalainen kirves

Kaskikulttuurin ydinalueella Savossa ja Karjalassa kirvesmies tarkoitti kaskenkaatoon pystyvää miestä, talonpoikaa. Aina 1800-luvun lopulle asti itäisellä kulttuurialueella käytettiin erilaisia kirveitä kuin muualla maassa: terä oli suurempi ja leveämpi kuin lännessä, tapparamainen. Terissä saattoi olla myös leimakoristelua, kuten tässä esiteltävässä kirveessä.

Kirveellään suomalainen talonpoika otti viljelykäyttöön viimeiset Keski-Suomen ja Karjalan erämaat, Värmlannin metsät Ruotsissa ja ikimetsät Delaware-joen laaksossa Uudessa Ruotsissa.

Kuukauden esineeksi valittu rajakarjalainen kirves kuuluu Viikin maatalousmuseon kokoelmaan ja on nähtävänä Saran Ennen Koneita-näyttelyssä.