10/2010 Konekäyttöinen lihta Lyyli

Leena-ja-Lyyli

Lihta on pellavan käsittelyyn tarkoitettu laite, jolla erotetaan päistäret loukutetusta pellavasta. Pellavia vedettiin lihdan rungon ja pyöräsiipien välistä, jolloin päistäreet eli luiden jäänteet irtosivat kuiduista ja putosivat maahan. Näin saatiin taipusia kuitukimppuja, joita jalostettiin edelleen vitomalla ja harjaamalla. Näin saatiin erotettua toisistaan karkeammat rohtimet ja hienokuituisemmat aivinat.

Lihdat olivat perinteisesti kotikäytössä puusta itse valmistettuja käsikäyttöisiä laitteita. Koneellinen pellavanmuokkaus yleistyi vasta 1930-luvulla, kun joillain tiloilla pellavantuotannosta muodostui merkittävä tulonlähde ja voimakoneita oli maaseudulla yleisemmin käytössä. Varsinainen huippukausi tuli 1940-luvulla, kun tuontitekstiilien saanti tyrehtyi ja oli pakko alkaa tuottaa kotimaista kuitua koti- ja teollisiin tarpeisiin. Pellavaa kasvatettiin lähes joka talossa ja muokkauskoneita, loukkuja ja lihtoja, hankittiin usein kylän talojen yhteishankintana. Kun tekstiilien saatavuus taas helpottui 1950-luvulla, pellavan kotitarveviljely loppui nopeasti. Teollista viljelyä vielä harrastettiin paikoin 1980-luvulle asti, mutta tänä päivänä kuitupellavan viljely on Suomessa lähinnä asianharrastajien varassa.

Kuten tässä esiteltävä Lyyli, Suomessa käytetyt pellavanmuokkauskoneet olivat pääasiassa kotimaista valmistetta. Lyylin aisapari oli saman valmistajan eli MaatalousKoneTehtaan tuote Leena-loukku, jolla pellavat käsiteltiin ennen lihtausta.