10/2006 Kinnerpuu

kinnerpuu

… eli kaakinpuu, kinneri, kynsipuu, kiikki tai teuraspuu.

Teurastuksen aika oli sadonkorjuun päätyttyä loka-marraskuun vaihteessa. Karjan laidunnuskausi oli päättynyt ja kesälaitumilla olleet eläimet olivat lihavimmillaan. Oli aika erottaa talvelle jätettävät eläimet teuraista.

Teurastus aloitettiin aamuhämärissä, naapureilta salassa, jotta kukaan kademielinen ei päässyt katsomaan teurastusta pahalla silmällä. Tämä olisi voinut tyrehdyttää veranjuoksun ja siten pilata lihat.

Vielä 1800-luvun lopulla on ollut osissa Suomea yleistä suorittaa teurastus asuintuvassa. Lampaat, vasikat ja siat teurastettiin lounaisessa Suomessa saunassa.

Nautaeläin nyljettiin reessä. Lampaan ruho, jota myös kehäksi tai keriksi on paikoin kutsuttu, ripustettiin takajaloistaan kinnerpuuhun.

Nyt kuukauden esineenä oleva kinnerpuu muistuttaa muodoltaan henkaria. Se on juurakosta valmistettu ja sen molempiin päihin on veistetty kaksi koloa. Esineen pituus on 51,5cm ja korkeutta sillä on 21cm. Teuraspuu on saattanut olla myös sopivasti käkkärä luonnonpuu, jonka muotoa ei juurikaan ole veistelemällä muutettu.

Kuukauden esine on lahjoitettu Loimaalta, Piltolan kylästä.