10/2018 Sapilaat

Ennen kylvöheinän viljelyä karjan tarvitsema rehu koottiin luonnonniityiltä, rannoilta ja soilta. Usein nämä sijaitsivat paikoissa, joissa hevosen ja heinäkärryjen tai –reen käyttäminen oli hankalaa tai jopa mahdotonta. Ainoa mahdollisuus oli kuljettaa heinät säilöön suovaan tai latoon miesvoimin. Tähän työhön käytettiin sapilaita, jotka ovat yksinkertainen kahden hengen kantoneuvo.

Kahden vähän yli kolmemetrisen seipään väliin on punottu vitsaksista harva lava. Lava on sijoitettu hieman etupainotteisesti, että takana tuleva kantaja näkisi paremmin jalkoihinsa. Sapilaille koottiin heinää niin paljon kuin käyttäjät jaksoivat kantaa.

Esillä olevat sapilaat kuuluvat Suomen maatalousmuseolle lahjoitettuun Viikin maatalousmuseon kokoelmaan.