Lauantain elokuvasuositus: Missä miestä tarvitaan (1942)

Missä miestä tarvitaan?

Lauantain filminä Suomen maatalousmuseo Sarka esittelee lyhytelokuvan (9 min 30 s)  Missä miestä tarvitaan. Elokuvan nimi ja paatoksellinen kerronta saattavat tuntua meistä huvittavilta, mutta kyseessä ei ole komedia, vaan Suomi-Filmi OY:n ja Valtion tiedoituslaitoksen poikkeusoloissa jatkosodan aikana 1942 tekemä elokuva.

Maatalouden vuodenkierrosta kylvöineen sadonkorjuineen kertova elokuva on tehty vahvistamaan kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tulevaisuuden uskoa sodan keskellä.  Valtion tiedoituslaitos oli sota-aikana toiminut valtion tiedoitus- ja propagandaelin, jonka tarkoituksena oli seurata maan tilannetta, välittää tietoa viranomaisille ja päättäjille ja valvoa maan julkaisutoimintaa. Lisäksi Valtion tiedoituslaitos pyrki vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin.

Toisen maailmansodan syttyessä Suomen maataloustuotteiden omavaraisuus oli noussut 95 prosenttiin. Omavaraisuus oli kuitenkin hataralla pohjalla, sillä se perustui ulkomailta tuotuihin väkilannoitteisiin ja rehuun. Sodan alettua ja kauppayhteyksien katkettua elintarviketilanne heikkeni ja maassa jouduttiin turvautumaan säännöstelyyn.  Poikkeusoloja varten oli luotu kansanhuoltohallinto turvaamaan yhteiskunnan perustoimintojen jatkuminen. Syksyllä 1939 kansanhuoltotoimet keskitettiin kansanhuoltoministeriöön, jonka tärkeimpänä tehtävänä sodan aikana oli elintarvikehuollon varmistaminen. Tämä edellytti elintarvikkeiden, kuten monien muidenkin tuotteiden ja tarvikkeiden säännöstelyä. Säännöstelylle oli tärkeää saada kansalaisten hyväksyntä.  Valvontaa ja säännöstelyä toteuttaneen ministeriön henkilökunta esiintyykin elokuvassa reippaina talkoolaisina, jotka astuvat toimistoistaan pelloille ja kantavat oman kortensa kekoon sadonkorjuussa.

Sodan aikana suomalaisia kannustettiin talkoisiin ja yhteistyöhön. Elokuvassa talkooväki palaa pellolta koteihinsa työpäivän jälkeen, kun ”yksituumaisesti on taaskin puhallettu samaan hiileen”, mikä on viittaus laajempaan kansakunnan kattavaan yhteisöllisyyteen.  Sodan aikana talkoot saivatkin uusia laajempia ja organisoidumpia muotoja, joilla luotiin yhteenkuuluvuuden tunnetta koko kansakuntaan. Esimerkiksi Suurtalkoot ry organisoi polttopuunkorjuukampanjoita, mottitalkoita.

Elokuvan nimi Missä miestä tarvitaan ohjaa nykyajan katsojan pohtimaan myös sukupuolirooleja. Maatalouden töissä tarvittiin sekä naisten että miesten työpanosta, metsä- ja peltotyöt sekä hevonen kuuluivat miesten maailmaan, karja ja navetta olivat naisten työmaata. Sota-ajat muuttivat tilannetta. Kun miehet olivat rintamalla, naisia tarvittiin tekemään miehille kuuluneita maataloustöitä.  Elokuvassa naiset ahertavat muun muassa turvepehkujen kanssa sekä elonkorjuussa ja kelpaavat ”siellä missä miestä tarvitaan”. Elokuva nostaa naisten tekemän työn arvon korkealle: ”Ei ole tässä maassa hätää niin kauan kuin sen naisissa tämä työnteon sisu säilyy.” Tarve rakentaa uskoa tulevaan ja jatkuvuuteen kiteytyy elokuvan loppusanoissa ”ja vuoden odotuksen jälkeen niin ensi kesänä kaadetaan uusi sato ja elämä jatkuu vuodesta vuoteen”.

Elokuvan löydät Elonetistä. Elonet on yksityishenkilöille sekä kulttuuri- ja opetuskäyttöön suunnattu ilmaispalvelu. Elokuvia saa esittää vapaasti ei-kaupallisissa tarkoituksissa, ellei toisin mainita. Esimerkiksi elokuvien esittäminen kouluissa, kirjastoissa ja muissa maksuttomissa yleisötilaisuuksissa on sallittua. Elonetin sisältöjä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman Kansallisen audiovisuaalisen instituutin lupaa. Uudelleenkäyttö ja muokkaaminen on luvanvaraista.

Linkki elokuvaan https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_621004

”Missä miestä tarvitaan…”

Valmistumisvuosi: 1942

Kuvaaja: Heikki Aho

Tuotanto: Suomi-Filmi Oy, Valtion tiedotuslaitos.