Ei vain mennyttä vaan myös nykyisyyttä – Sarka-museossa tallennetaan nykymaatalouttakin

Helposti ajatellaan, että museoissa katsotaan vain ajassa taaksepäin ja tutkitaan menneisyyden asioita. Tämä ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkaansa, sillä museot tekevät yhä enemmän nykydokumentointia eli tallentavat tietoa nykypäivän elämästä, tapahtumista ja ilmiöistä. Museoiden kokoelmia kartutetaan esimerkiksi nykyajan valokuvilla. Ne kertovat tulevaisuudessa, millaista elämä oli 2020-luvulla.

Tänä vuonna Sarka-museo on panostanut nykymaatalouden tallentamiseen ja nostanut nykydokumentoinnin yhdeksi painopistealueeksi myös tuleville vuosille. Alkuvuodesta 2020 museo toteutti yhdessä Turun yliopiston etnologian oppiaineen kanssa Maaseudun elintarviketeollisuus -hankkeen, jossa dokumentoitiin tämän päivän maaseutuyrittäjyyttä. Opiskelijat haastattelivat, havainnoivat sekä valo- ja videokuvasivat arkea maatiloilla. Valituilla tiloilla oli jollakin tapaa uudenlainen lähestymistapa maatalousyrittäjyyteen. Esimerkiksi uusien raaka-aineiden tai luonnonmukaisempien tuotantotapojen hyödyntäminen tai uudenlaisten tuotteiden valmistaminen.

Opiskelijat dokumentoimassa Koivunalhon luomutilaa Tarvasjoella. Kuva Suomen maatalousmuseo Sarka.

Museo toteutti tänä vuonna myös valtakunnallisen Ammuu! Karjatilan elämää -valokuvakilpailun, jossa karjatilalliset ympäri Suomea valokuvasivat omaa arkeaan. Kuvat ja tarinat tallennettiin museon kokoelmiin. Valokuvakilpailusta kertynyt merkittävä aineisto kertoo tuleville polville erilaisten karjatilojen elämästä Suomessa 2020-luvulla.

Korona on vaikuttanut lähes kaikkeen vuonna 2020. Museo järjesti koronakeväänä maatalousyrittäjille kyselyn, miten korona tuntui maatilojen arjessa. Lisäksi museo tallensi mediassa käytyä keskustelua koronan vaikutuksista maatalouteen. Esimerkiksi työvoiman saatavuus herätti keskustelua. Museon tallennuksen myötä, korona-ajan arki on saavutettavissa myös myöhemmin.

Syyskuussa 2020 Sarka osallistui museoiden valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n nykydokumentointitempaukseen, jossa aiheena oli kulutus. Saman aikaan noin 50 museota eri puolilla Suomea tallensi nykyajan kulutusta omista lähtökohdistaan. Sarka-museo lähestyi aihetta maatalousmuseon näkökulmasta ja dokumentoi Somerolla kahdella maatilalla Osta tilalta! -päivää. Valtakunnallisessa tapahtumassa ostajat hankkivat tuotteita suoraan tuottajilta. Tänä vuonna Osta tilalta -päivään osallistui 199 maatilaa.

Sarka-museon amanuenssi haastatteli ja valokuvasi Osta tilalta! -päivää Nummelan tilalla syyskuussa 2020. Kuva Maria Vanha-Similä, Suomen maatalousmuseo Sarka.

Tulevina vuosina Sarka-museo jatkaa nykymaatalouden tutkimusta ja tallentamista. Museossa keskitytään tallentamaan lähivuosina erityisesti ruokaan liittyviä teemoja, maatalousammattilaisten arkea ja ammatti-identiteettiä sekä ympäristökysymyksiä.

Sarka-museo tarkasteli kulutusta Urpolan tilalla Osta tilalta -päivässä syyskuussa 2020. Kuva Maria Vanha-Similä, Suomen maatalousmuseo Sarka.

Nykydokumentointiin voi tutustua videossa, jonka Talonpoikaiskulttuurisäätiö toteutti Maaseudun elintarviketeollisuus -hankkeesta.

https://www.youtube.com/watch?v=C1Rwaw_hzDk

Maria Vanha-Similä, amanuenssi, Suomen maatalousmuseo Sarka