Tiistain Elonet-elokuva vuodelta 1937

Käymäseltään vanhassa hämäläiskylässä

 

Tänään lähdemme käymään Hämeessä, Heponiemen kylässä Kangasalla. Uno Pihlströmin kuvaamassa lyhytelokuvassa tutustumme kylän rakennuskantaan,  päivittäisin askareisiin ja maataloustöihin. Elokuvassa näkyy nykyään käytännössä jo kadonnutta perinteistä kylärakennetta ja pihapiirejä karjapihoineen. Rakentaminen on yhä tiivistä, vaikka muutoksia on jo tapahtunut: ”Vielä äskettäin Heponiemi oli tyypillinen ahtaasti rakennettu hämäläiskylä”, todetaan heti elokuvan alussa.

Mutta kuinka tyypillinen hämäläinen kylä ratsutiloineen oli, jos asiaa tarkastellaan laajemmassa kontekstissa? Luonnonolosuhteet ja maanviljelys erosivat huomattavasti maan eri alueiden välillä lounaisen Suomen jokilaaksoista ja savitasangoista Itä-Suomen vaaramaisemiin, joissa kaskiviljely oli aina 1800-luvun lopulle pääasiallinen viljelysmuoto. Läntisessä Suomessa viljanviljelyn perustana on ollut peltoviljely, kaskia poltettiin, mutta varsinaista kaskitaloutta ei esiintynyt. Ryhmäkylät ja tiivis rakentaminen olivatkin tyypillisiä läntisessä Suomessa ja Hämeessä. Mutta mitä idemmäksi ja pohjoisemmaksi mennään, sitä harvempaa asutus oli ja tiiviisti rakennetut ryhmäkylät harvenivat. Myös kansankulttuuri ja maanviljelys poikkesivat toisestaan maan eri osien välillä.

Kun kansallista yhtenäisyyttä ja identiteettiä rakennettiin agraariseen Suomeen, tarvittiin yhdistäviä tekijöitä ja symboleja. Häme talonpoikineen on esiintynyt eräänlaisena keskivertotyyppinä, tyypillisyytenä suomalaisesta maaseudusta ja sen kansasta. Elokuvassa esitetään paljon tyypillisyyksiä: ”tunnusomainen” aidasaitta, ”tyypillinen” porttikäytävä ja ”rauhallinen tyypillinen hämäläisemäntä” kutoo pellavakangasta. Kärjen talon porttikäytävää kuvataan mahtipontisesti: ”Siinä muodostavat hämäläinen jäykkyys ja tanakkuus yhdessä kansanomaisen maun kanssa arvokkaan kokonaisuuden”.

Linkki elokuvaan https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_106692

Käymäseltään vanhassa hämäläiskylässä

Valmistumisvuosi: 1937

Tuotanto: Suomi-Filmi Oy

Kuvaaja: Uno Pihlström

Elokuvan löydät Elonetistä. Elonet on yksityishenkilöille sekä kulttuuri- ja opetuskäyttöön suunnattu ilmaispalvelu. Elokuvia saa esittää vapaasti ei-kaupallisissa tarkoituksissa, ellei toisin mainita. Esimerkiksi elokuvien esittäminen kouluissa, kirjastoissa ja muissa maksuttomissa yleisötilaisuuksissa on sallittua. Elonetin sisältöjä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman Kansallisen audiovisuaalisen instituutin lupaa. Uudelleenkäyttö ja muokkaaminen on luvanvaraista.