Puumortteli eli huhmar

Vanhaan aikaan kotitaloudessa oli monenlaista rouhittavaa: jyviä rouhittiin ryyneiksi, juureksia jauhojen jatkeeksi ja vaikkapa maltaita kaljan tarpeiksi. Myös karjan appeen valmistuksessa huhmarta tarvittiin. Tähän työhön käytettiin erilaisia huhmareita, puisia, metallisia ja kivisiä. Puinen huhmar valmistettiin kovasta puusta kuten koivusta, samoin astalo jolla työskenneltiin. Usein astalosta eli survimesta pyrittiin tekemään sopivan painava työn tehostamiseksi.

Huhmaret olivat kulutustavaraa ja haljettuaan päätyivät saunapuiksi. Vaikka niitä on jonkin verran säilynyt, huhmar oli vanhaan aikaan paljon yleisempi talouskalu kuin mitä tänä päivänä usein ajatellaan.

Kuukauden esineeksi valittu huhmar kuluu Viikin maatalousmuseon kokoelmaan ja on nähtävissä Suomen maatalousmuseo Saran Ennen koneita-näyttelyssä.