10/2016 Asutustoimiston leimasin

leimasin_800

Maatalouden historia on myös maatalouspolitiikan historiaa. Elintarvikkeiden tuotanto, elintarvikeomavaraisuus, maanjakotoimenpiteet sekä asutustoiminta ovat nousseet keskeisiksi erityisesti erilaisissa kriisitilanteissa.

Maanviljelyhallitus perustettiin vuonna 1892. Suomen itsenäistymisen jälkeen nimi muutettiin ensin Maataloushallitukseksi ja pian tämän jälkeen Asutushallitukseksi. Asutushallitus toimi kahdenkymmenen vuoden ajan vuosina 1917–1937 jonka jälkeen valtion asutustoimintaa johti ASO eli maatalousministeriön asutusasiainosasto. Sekä valtion, että piiritason hallinnossa tapahtui vuosien varrella monenlaisia muutoksia. Lopulta vuonna 1997 maaseutuelinkeinopiirit lakkautettiin ja liitettiin osaksi Työvoima- ja elinkeinokeskuksia.

Entisessä Turun maaseutuelinkeinopiirissä säilytettiin muistoja menneiden aikojen virkamiestyöskentelystä vielä vuosia viraston lakkauttamisen jälkeen. Tallessa oli niin toimistokalusteita työpöydistä arkistokaappeihin, kuin virkamiehen arjessaan käyttämää pienesineistöä, kuten leimasimia ja kirjallisuutta. Sarka-museo sai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutupalveluilta merkittävän esinelahjoituksen alkusyksystä 2016 ja siitä esimerkkinä on kuukauden esineeksemme valittu Asutustoimiston leimasin, jota on käytetty 1960-luvulla.