10/2007 Nostohaarukka

nostohaarukka

Lokakuun kuukauden esineenä on sokerijuurikkaan nostohaarukka, josta on käytetty myös nimitystä poimintapiikki. Toisinaan on puhuttu myös yksinkertaisesti hangosta.

Nostohaarukkaa on käytetty sadonkorjuun välineenä käsin nostossa erityisesti, jos maa on ollut jäykkää ja naatit ovat käsin kiskottaessa pyrkineet katkeilemaan.

Haarukka painettiin maahan jalalla polkemalla pystysuorassa asennossa aivan juurikkaan vieressä. Kankeamalla kasvit nostettiin yksitellen maasta.

Kuukauden esineenä oleva nostohaarukka muodostuu suorasta, maalaamattomasta puuvarresta, jonka yläpäässä on kädensija. Alapäässä on rautainen, kaksipiikkinen terä, jonka sivulla on poikittainen varsi jalalla painamista varten. Rautaosat ovat vihreät.

Nostohaarukka on ollut käytössä Muurlassa ja sieltä lahjoitettu museolle.