09/2007 Salaojitusvälineitä

salaojitus

Syyskuun kuukauden esineenä esitellään kaksi salaojitukseen liittyvää esinettä.

Kuvassa vasemmalla on työntökouru, jota käytettiin salaojan tasoitukseen. Kun salaoja oli kaivettu valmiiksi, suoritettiin pohjan lopullinen tasoittaminen ennen salaojaputkien asettamista. Tiiliputkiojituksessa oli tämä loppupuhdistus suoritettava erittäin huolellisesti varsinkin, jos ojan pudotus oli pieni. Luja ja tasaisesti viettävä pohja esti putkien liikkumisen ja pienensi tukkeutumisvaaraa.

Pohjan tasoitukseen käytettäviä työntökouruja valmistettiin Suomessa kolmea eri kokoa. Työntökourun varren tuli olla 3,5 – 4 m pitkä ja mahdollisimman kevyt.

Oikealla kuvassa on asetinkoukku, jonka avulla tiiliset salaojaputket asetettiin paikoilleen. Työvälineessä on puuvarteen kiinnitettynä pyöreästä raudasta suoraan kulmaan väännetty koukku. Tiilet laskettiin ojan reunalla seisten koukun avulla alas. Koukun avulla putkelle myös etsittiin oikea asento niin, että putkien päät tulivat tarkasti vastakkain.

Kuvan esineet ovat olleet käytössä Lemun Tievuisten kylässä, josta ne on lahjoitettu museolle.