01/2012 Heinäreki

rajattu_reki_pieni

Kotieläinten rehuksi käytettyä heinää korjattiin 1800-luvun lopulle asti luonnonniityiltä. Niityt sijaitsivat usein etäällä talouskeskuksista ja karjan talvisuojista. Heinän kuljettamiseksi yksinkertaisen reen päälle asetettiin heinähäkki ja tästä kehittyi 1900-luvulle saakka käytössä ollut heinäreki.

Hevosvetoista heinärekeä käytettiin avuksi heinänkorjuussa varsinkin kylvöheinän yleistyttyä 1800-luvun lopulta lähtien. Etelä-Suomessa kuormia kuljetettiin myös pienipyöräisillä rekikärryillä. Pohjanmaalla sekä Pohjois-Savossa käytettiin puolestaan jalaksetonta heinälavaa.

Kuukauden esineeksi valittu heinäreki on kotoisin Piltolan kylästä Loimaalta. Se on puinen ja maalaamaton, sen sivulaidat ovat 125 cm korkeat ja häkin pituus on 250 cm. Sekä edessä että takana reessä on kolmen ketjun yhdistämät, avattavat laidat. Reen jalaksia ei ole raudoitettu ja ne ovat kärjestä matalat.