Monipuolinen museo: Äänitorveksi vai kommunikaattoriksi Vuoden museoon?

Pia Puustelli Forssan lehden kuvassa.
Uuden työn jodosta Pia Puustellia haastateltiin Forssan Lehteen.

”Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta.”
Viestinnän ensimmäinen laki, Osmo A. Wiio

Aloitin työni viestintävastaavana Sarka-museossa puolisentoista kuukautta sitten. Vastuullani ovat museon viestintä, markkinointi ja tapahtumatuotanto sekä niiden kehittäminen. Tehtävä on uusi, aiemmin näitä tehtäviä on hoitanut kaksi henkilöä muiden töiden ohessa.

Kuten työurallani aiemminkin, sain hypätä vauhdissa liikkuvaan junaan. Elo-syyskuussa museossa on tapahtunut ja tapahtuu paljon: Piknik Loimaan taivaan alla, Loimaan kulttuurikierros, Köyrimarkkinat, Ruokakeskiviikon ja Sarka-sunnuntain esityksiä, uusia näyttelyitä ja niin edelleen.

Näistä kertominen eri kanavissa, markkinointimateriaalien tuottaminen ja tapahtumien järjestäminen on täyttänyt työpäiväni ja -viikkoni tehokkaasti. Onneksi olen saanut paljon apua työtovereiltani, yksin en olisi selvinnytkään.

Kapunkilaisena maalla, turistina museossa

Minulla on pitkä ura viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisena ja olen työskennellyt hyvin monenlaisissa organisaatioissa. Museossa työskentelen nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa. Vauhdikas alku on siis samalla uuden opettelemista ja oppimista. Kaupunkilaisena saan samalla tutustua maatalouden ja maaseudun elämän erityispiirteisiin.

Viestinnän ja markkinoinnin, samoin kuin tapahtumatuotannonkin, perusperiaatteet ovat kuitenkin aina samat, vain sisällöt, kanavapainotukset sekä kohde- ja sidosryhmät vaihtelevat. Olenkin huomannut, että kun aloittaa uuden työn vähän ulkopuolisena, näkee myös asioista, joita on usein vaikeaa huomata sisältäpäin. Minun saattaa vielä olla helpompi asettua asiakkaan asemaan, kuin jos olisin tehnyt tätä työtä jo vuosia.

Tämä onkin tilanteessani todella innostavaa: saan perehtyä siihen, minkä Sarassa on todettu toimivan ja samalla etsiä niitä asioita, joita voisi olla hedelmällistä kehittää. Ja mikä parasta, Sarka-museossa on jo hyvässä vauhdissa digisisältöjen ja verkkoviestinnän kehittäminen. Siinä on todella mielenkiintoista olla mukana!

Mitä viestintä on?

Viestintä ja markkinointi ovat paljon käytettyjä sanoja. Mutta mitä ne oikeasti merkitsevät? Aiemmin organisaatioissa työskenteli tiedottajia, jolloin sanan saattoi ymmärtää yksipuoliseksi informaation lähettämiseksi passiivisille vastaanottajille. Vieläkin saatamme kuulla puhuttavan ”tieodotusvälineistä”.

Tiedotusopin − nykyiseltä nimeltään viestinnän − koulutuksen guru, jo edesmennyt Osmo A. Wiio ymmärsi kuitenkin jo 1970-luvulla, ettei asia ole näin yksinkertainen. Edes yksisuuntainen viestin lähettäminen vastaanottajalle ei johda siihen, että se ”siirtyisi” sellaisenaan. Ja etenkään se ei tarkoita, että kohde ”vastaanottaisi” sen samanlaisena, kuin lähettäjä on tarkoittanut. Kielen avulla välitettävät sanomat eivät ole kuin esineitä, joita voi vain antaa toiselle niiden pysyessä samanlaisina. Menemättä sen pidemmälle viestinnän tai semantiikan eli merkitysopin teorioihin tai todellisuuteenkaan, alussa siteeraamani Wiion vähän leikkimielisenkin lain ei kannata antaa masentaa.

Kirjan aukeama.
Opiskellessaan tiedotusoppia (nykyään viestintä) Puustelli tutustui mm. Osmo A. Wiion teorioihin. Kuvan aukeama on Wiion teoksesta ”Viestinnän perusteet”.

Itsekin usein sorrun ajattelemaan, että ”tuotan tietoa, jota kohderyhmät kaipaavat”. Yritän kuitenkin pitää mielessä, että vain palautteen ja keskustelun kautta voin saada selville, miten kohderyhmät tarjoamani tiedon ymmärtävät ja mitä he oikeasti kaipaavat. Ja ettei asia olisi liian yksinkertainen, ei pitäisi edes puhua kohderyhmistä. Viestintä ja ennen kaikkea kaksisuuntainen palautteen sisältävä kommunikointi on oikeastaan keskustelua yksilöiden välillä.

Yhdelle ihmiselle ei ole mahdollista olla kuulolla ja keskusteluyhteydessä kaikkiin, jotka ovat museomme kanssa tekemisissä tavalla tai toisella. Siksi viestintä ja markkinointi ovatkin mitä suurimassa määrin asioita, joissa joka ikinen museon työntekijä on mukana. Minun tehtäväni on pitää itseni ajan tasalla kaikesta palautteesta, jota muut saavat sekä keskusteluista, joita muut käyvät asiakkaidemme, kumppaniemme ja sidosryhmiemme edustajien kanssa. Toiseksi minun pitää osata koordinoida, muotoilla ja kanavoida ne sisällöt, joista Sarka-museon on tärkeää kertoa. Tämä tehtävä on hyvin haastava, mutta myös todella innostava. Ja mikä parasta, Saran työyhteisö muodostuu niin huippuosaavista, avoimista ja luovista ihmisistä, että tämä tuntuu enemmänkin kuin mahdolliselta.

Pia Puustelli ja lehmäveistos.

Kirjoittaja on FM Pia Puustelli. Hän aloitti Sarka-museon viestintävastaavana elokuun alussa 2021. Myös vapaa-ajallaan hän on innostunut kulttuurista ja taiteesta, kuten Miina Äkkijyrkän lehmistä. Yllä näkyvän puoliselfien hän otti Sarka-museon pihalla.

Lähteet:
Osmo A. Wiio: Viestinnän perusteet. 5. uudistettu painos, Weilin + Göös, 1989.
Osmo A. Wiio: Wiion lait − ja vähän muidenkin. Weilin + Göös, 1978.