Aumaveitsi

Professori A.I. Virtasen työryhmineen 1920-luvulla kehittelemä säilörehumenetelmä mullisti karjatalouden rehuntuotannon. Toisen maailmansodan jälkeen säilörehusta tuli kuivaheinän ohella vallitseva rehu maitotiloilla.

Vielä 1950-luvulla säilörehua tehtiin monenlaisiin muotoihin, kuten siiloihin, aumoihin ja jopa maakuoppiin. Tiukkaan painettu säilörehu oli hankalaa annostella esimerkiksi siilosta. Rehua oli pakko pilkkoa, että sitä sai irti tiukasta säilöpantteesta.

Tähän tarkoitukseen valmistettiin erityisiä aumaveitsiä, joilla rehua pystyttiin leikkaamaan irti käsivoimin. Myöhemmin tuli saataville jopa sähkökäyttöisiä aumasahoja. Kun etukuormaajat yleistyivät traktorien työvälineenä, säilörehua alettiin käsitellä niiden avulla.

Kuukauden esineeksi valittu aumaveitsi on saatu Suomen maatalousmuseon kokoelmiin Muurlasta.

Suomen maatalousmuseo olisi kiinnostunut saamaan lisätietoja aumaveitsien käytöstä Suomessa.