7/2014 Boxol paljepölytin

2014_7_Boxol

Elintarvikeomavaraisuuden takaamista pidettiin toisen maailmansodan jälkeisessä maatalouspolitiikassa hyvin tärkeänä. Maatalous koneellistui, kasvinjalostus eteni harppauksittain ja keinolannoitteiden sekä kasvinsuojeluaineiden tulo markkinoille tehostivat maataloutta ennennäkemättömällä tavalla.

DDT:n kaltaisia ”tuholaismyrkkyjä” pidettiin vaarattomina ihmiselle ja ympäristölle ja niitä markkinoitiin maatalouden pelastajina. 1960-luvun alkuvuosina DDT:n haitat tulivat ryminällä julkisuuteen, kasvinsuojeluaineiden vaikutuksiin alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota ja haitalliset aineet kiellettiin. Nykyään käytetyt kasvinsuojeluaineet on kehitetty vuosikymmenien tutkimustyön tuloksena. Näin pyritään takaamaan niiden vaarattomuus.

Pienet paljepölyttimet olivat aivan pienten juurikasvi- ja vihannesmaiden sekä marjatarhojen ja lasinalaisvijelysten käsittelyyn tarkoitettuja käsikäyttöisiä pölyttimiä. Vastaavia pölyttimiä on käytetty myös mehiläistarhoilla. Kuukauden esineeksi valittu Boxol -paljepölytin on ollut käytössä loimaalaisella maatilalla.