06/2014 B.V. maamoottori

06_2014Maamoottori

Kun polttomoottorit kehittyivat riittävän luotettaviksi ja helppokäyttöisiksi 1800-luvun lopulla, alettiin niitä käyttämään myös maatalouden voimanlähteenä. Aluksi kehityksen kärjessä olivat amerikkalaiset valmistajat etunenässään Waterloo Motor Co., jonka valmistamia moottoreita alettiin vuosisadan vaihteessa tuoda Suomeenkin. Pian näitä yksinkertaisia ja luotettavia moottoreita alettiin täällä myös kopioida.

B.V. Moottorit olivat nelitahtisia vaakasuoria petrolimoottoreita. Niitä valmisti Veljekset Vilenin Konepaja ja Korkkitehdas Turussa eri teholuokissa välillä 6 – 15 HV. B.V. -moottorit olivat amerikkalaisten esikuviensa Waterloo-moottorien tavoin kiehutusvesijäähdytteisiä matalakierroksisia moottoreita, joiden rakenne oli hyvin yksinkertainen.

B.V. – moottorien tuotanto alkoi 1900- luvun alussa automaattisella imuventtiilillä varustetuilla malleilla. Myöhemmin kaikkiin teholuokkiin tuli nokka-akselin ohjaamilla venttiileillä varustetut moottorit. Muita muutoksia ei näihin hyvin pelkistettyihin moottoreihin koko tuotannon aikana tehty. B.V. -moottoreita valmistettiin vielä toisen maailmansodan jälkeen tosin vähenevässä määrin.

Kuukauden esineeksi valittu B.V.-moottori on tehnyt pitkän päivätyön Alastarolla.