08/2008 Oksavarsta

oksavarsta

Vanhimmat puintimenetelmät ovat polkeminen ja viljan lyöminen puintikepillä. Molemmat menetelmät ovat käytössä laajoilla alueilla maailmaa vielä tänä päivänäkin.

Suomessakin vanhin puintiväline oli puintikeppi, niin sanottu oksavarsta, jolla lyödään lattialle tai puintialustalle levitetyn viljan tähkiä jyvien irrottamiseksi. Oksavarsta tunnetaan myös nimillä oksa, kepakko, vartta ja maakko.

Oksavarsta myötäili puun luonnollisia muotoja: se oli yksipuinen työväline, jonka varsi veistettiin puun oksasta ja lyöntiosa osasta puun runkoa.

Oksavarstaa käytettiin Päijänteen levyisellä vyöhykkeellä länsirannikolta Laatokalle saakka sekä Pohjois-Hämeessä ja Kainuussa. Läntisessä Suomessa varstan varsi on lyhyt lyöntiosaan verrattuna, itäsuomalaisessa varstassa varsi oli pitkä.

Oksavarsta on hyvä esimerkki esineestä, johon saatettiin veistää valmistusajankohtaa osoittava vuosiluku, joskus jopa omistajan nimikirjaimet tai puumerkki. Tällaisia merkkejä veistettiin sellaisiin työvälineisiin, jotka oli valmistettu työnteon tehokkuuden takaamiseksi juuri tietylle henkilölle sopiviksi, hänen mittojensa mukaan. Samoin merkittiin työvälineitä jotka olivat harvinaisia ja siitä syystä toisinaan lainaamisen kohteina, tai joita käytettiin talkoissa, jolloin ne olisivat saattaneet sekaantua muiden vastaaviin välineisiin.

Kuvien oksavarstat ovat peräisin Kuhmalahdelta ja ne on valmistettu vuosina 1870 ja 1897.