07/2008 Harava

harava

Entisaikaan heinäpellolla tai luonnonniityllä heinää leikkaavien viikatemiesten perässä kulkivat haravilla varustautuneet naiset ja varttuneemmat lapset. Heidän tehtävänään oli haravoida leikattu kasoihin. Joskus heinä saatettiin jättää joksikin aikaa kasoihin auringon ja tuulen kuivatettavaksi. Tällöin heinää käytiin pitkin päivää kääntelemässä vaikutuksen tehostamiseksi. Kasoista heinä nostettiin kuivumaan seipäisiin tai haasiaan.

Heinän haravoinnin lisäksi haravaa käytettiin muun muassa pahnojen ja lehtien kokoamiseen. Haravan koko ja malli on saattanut vaihdella käyttötarkoituksen ja käyttäjän koon mukaan.

Puusta valmistetun käsiharavan suora varsi kiinnittyy lavassa olevaan reikään kuin tappi. Haravan piikit valmistettiin sitkeästä ja kestävästä puulajista, kuten tuomesta, katajasta tai pihlajasta. Lapa veistettiin yleensä koivusta. Varsi puolestaan tehtiin haapapuusta, sillä työvälineestä haluttiin mahdollisimman kevyt.

Kuvien haravat on lahjoitettu Maatalousmuseolle Loimaalta.

harava2