05/2009 Tulos-kylvökone

tulos_kylvokone

Wärtsilä-yhtymä Oy:n Pietarsaaren konepajalla valmistettu Tulos-kylvökone on yhden hevosen vedettävä ja siinä on 11 vetovannasta. Laite painaa 280 kiloa ja sen työleveys on 123 senttimetriä. Kuvan kone on valmistettu 1950-luvun loppupuolella.

Kylvökoneen runko on kulmaraudasta, aisat ovat puiset. Aisaväliä voi säätää. Laitteen runkoon on kiinnitetty raapimet, jotka irrottavat pyöriin tarttuneen maan.

Siemenlaatikon tilavuus on 64 litraa ja sen kansi on irrotettava. Kukin syöttökammio on suljettavissa erikseen kannella. Kammioiden pohjat voidaan yhtä aikaa avata siemenlaatikon tyhjennystä varten. Siemenlaatikossa on kela, joka sekoittaa siemeniä ja pitää näin siemenseoksen tasalaatuisena.

Valssit saadaan syöttämään joko ala- tai yläpuoleltaan muuttamalla niiden pyörimissuuntaa vivulla. Syöttömäärän säätö tapahtuu siten, että syöttövalssin annetaan toimia joko koko pituudeltaan tai vain osittain. Kaikkien valssien säätö tapahtuu yhtä aikaa vivusta vääntämällä. Säätövipu voidaan lukita haluttuun asentoon.

Vantaat ovat vetovannasmallia ja ne on tehty teräslevystä. Etu- ja takavannas ovat samanmuotoiset. Vantaat on kiinnitetty akseliin, jota vivusta kiertämällä saadaan vantaiden asentoa ja kylvösyvyyttä muutettua. Vantaiden nosto tapahtuu vivusta kääntämällä.

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos testasi Tulos-kylvökonetta vuonna 1947-48 ja löysi kohtalaisen paljon huomautettavaa. Valmistaja teki koetusten jälkeen laitteeseen huomattavia muutoksia. Muutokset muun muassa tekivät koneesta keveämmän vetää ja mahdollistivat myös pienisiemenisten kasvien, kuten heinän, turnipsin ja lantun, viljelyn.

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen uusissa koetuksissa 1949-51 muutokset osoittautuivat toimiviksi ja koetusselostuksessa todetaan ”…parannusten johdosta 11-vetovantaista Tulos-kylvökonetta voidaan pitää olosuhteisiimme ja käyttötarkoituksiimme verraten sopivana 1-hevosen koneena.” (Koetusselostus 71, Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos, Helsinki 1951)