Lumoavat laitumet

Luonnoksia näyttelyn kuvituksista. Kuva: Riikka Soininen, Suomen maatalousmuseo Sarka

Helmikuun 18. päivä Sarka-museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa avautuu uusi Lumoavat laitumet –näyttely. Näyttely kertoo luonnonlaitumista ja laidunnuksesta luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Luonnonlaitumet tarjoavat kodin sadoille eliölajeille. Ne luovat elinedellytyksiä myös monille uhanalaisille kasvi- hyönteis-, lintu- ja sienilajeille. Näyttely toteutetaan yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa, jonka koordinoima Lumolaidun-hanke kartoittaa laitumien eliöstöä yhdeksällä luonnonlaitumia ylläpitävällä maatilalla Suomessa.

Parin viikon kuluttua museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa voi sukeltaa niittyjen ja laidunten lumoavaan maailmaan. Kuva: Riikka Soininen, Suomen maatalousmuseo Sarka

Aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä, sillä lajikato uhkaa myös suomalaista luontoa ja perinnemaisemaa. Näyttelyn yleisilmeessä on kuitenkin lähdetty uhkakuvien sijasta tavoittelemaan seesteistä ja lumoavaa laiduntunnelmaa rauhoittavan värimaailman ja kuvitusten kautta.

Visuaalisena elementtinä näyttelyn katosta ripustetaan roikkumaan värikkäitä origamiperhosia. Kuva: Riikka Soininen, Suomen maatalousmuseo Sarka

Näyttelysuunnittelu on antoisaa, inspiroivaa ja opettavaista työtä. Siihen kuuluu myös tietty kausiluontoisuus. Uutta näyttelyä lähdetään yleensä suunnittelemaan hyvissä ajoin ja kun pohjatyöt on tehty sekä sisältösuunnitelmat ja tekstit on saatu laadittua, on vuorossa kaiken saattaminen visuaaliseen ja fyysiseen muotoonsa. Planssien, tarrojen ja muiden materiaalien taittaminen painovalmiiseen muotoon tarkoittaa allekirjoittaneelle, että muut työt jäävät hetkeksi sivuun ja on aika istua tiiviisti piirustuspöydän ja tietokoneen ääressä.

Lumoavat laitumet on ollut sikäli erikoinen projekti allekirjoittaneelle, että sen parissa tuli koettua sekä ilon että kauhun hetkiä. Seesteisen laiduntunnelman tavoittelu sekä eläin- ja kasviaiheiden kuvittaminen olivat rauhoittavaa ja mukavaa työtä, mutta lievästi ötökkäkammoiselle taittotyö oli välillä myös melkoista pelkoterapiaa.

Kuva: Laidunmailla elää runsaasti erilaisia hyönteisiä ja muita pieneliöitä. Niitä tullaan näyttelyssä esittelemään kuvatarrojen kautta. Kuva: Riikka Soininen, Suomen maatalousmuseo Sarka

Tavoitteena on saada kävijä innostumaan luonnosta ja huomaamaan, millainen herkkä ja valtavan monipuolinen kokonaisuus perinteinen suomalainen maaseutumaisema on. Havainnollistavat esimerkit ohjaavat huomioimaan niin maisemassa lentelevien lintujen, kedolla suristavien hyönteisten kuin maaperässä möyrivien pieneliöidenkin olemassaolon. Näyttelyssä voi myös hypätä VR-lasien ja äänimaailman välityksellä loppukesäiselle laitumelle seuraamaan lampaiden käyskentelyä Tolvilan kartanon mailla.

 Kirjoittaja amanuenssi Riikka Soininen on nauttinut kovasti tämän näyttelyprojektin parissa työskentelystä.