10/2008 Listinhanko

listinhanko

Lokakuun kuukauden esine on juurikaspellolla käytetty työväline, jossa on puinen varsi ja metalliterä. Terän ympärillä on puolikaareksi taivutettu metallipinna.

Kyseessä on listinhanko, jota käytettiin sokerijuurikkaiden naattien katkaisuun. Kun listimisveitsellä leikattiin naatti juurikkaasta noston jälkeen, listinhangolla katkaistiin naatti sokerijuurikkaiden vielä maassa ollessa. Katkaisu tapahtui naatti kerrallaan lyhyellä, napakalla työnnöllä. Tehokkainta oli edetä yksi rivi kerrallaan. Listinhangon terää oli riittävän usein työn lomassa teroitettava.

Listinhangolla saavutettu työteho jäi vain kohtalaiseksi, ainakin Maamiehen taitokirjan mukaan: ”Listimisvaiheessa ei siten tällä menetelmällä yleensä ajansäästöä saavuteta. […] Työnopeutta hidastaa varsin tuntuvasti juurikkaan niskan huono näkyvyys. Menetelmän varjopuolena on, että listimistappiot helposti muodostuvat varsin suuriksi – juurikasta jää naattiin – jolloin menetelmän taloudellisuus muodostuu kyseenalaiseksi. Työnsuorituksen laadun jatkuvaan valvomiseen onkin kiinnitettävä hankolistintää sovellettaessa riittävästi huomiota.” (Sipilä & al.: Maamiehen taitokirja. Pellervo-Seura 1954)

Kuvan listinhanko on valmistettu Turengin sokeritehdas Oy:n Konepajalla. Se on lahjoitettu museolle Loimaalta.