Esitelmät ja julkaisut

Suomen maatalousmuseo Sarka ja sen yhteistyötahot järjestävät luentoja ja seminaareja koskien maatalouden ja ruoantuotannon historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuuttakin. Museolla on myös omaa julkaisutoimintaa, esimerkkinä vuosittain ilmestyvä museon oma vuosikirja Laari. Lisää tietoa löydät sivuvalikosta.

Kohti parempia digisisältöjä

Suomen maatalousmuseo Sarka ryhtyi miettimään uudelleen digitaalisia palveluitaan vuonna 2019. Tällöin syntyi ajatus lähteä kehittämään digitaalisia palveluita yhdessä muiden museoiden kanssa. Yhteishankeen mahdollisti Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus. Hankkeen tuloksena olemme oppineet paljon toisiltamme ja museoyleisöiltä. Hankkeessa tuotettiin kaksi julkaisua vuonna 2022: museoyleisöille tehty kysely museoiden digitaalisista palveluista ja loppuraportti.
Toivomme, että kummastakin on hyötyä kaikille museoalalla sekä digitaalisten palveluiden parissa työskenteleville.
Hankkeen yhteistyömuseoina toimivat Aboa Vetus Ars Nova, Forum Marinum, Postimuseo ja Suomen Metsämuseo Lusto.

Kohti parempia digisisältöjä -hankkeen kyselyraportti

Kohti parempia digisisältöjä – hankkeen loppuraportti